Zapraszamy do korzystania z naszych usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Poradniach Specjalistycznych.

Stale prowadzimy zapisy do lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Aby dokonać zapisu do lekarza, pielęgniarki i położnej należy wypełnić deklarację wyboru w rejestracji przychodni lub w domu pobierając druki:

  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację należy przynieść do rejestracji MEDIVITA.

Jednoczesny wybór lekarza, pielęgniarki i położnej w jednej przychodni zapewnia kompleksowość i ciągłość opieki.

Druki do pobrania